Registrere ændringer i Microsoft Visio

Når du arbejder på en Microsoft Visio 2007-tegning, er det nemt at spore dens udvikling via programmets hændelsesfunktion. I denne artikel beskrives disse hændelser i forbindelse med en Visio 2007-tegning.

Åbning af applikationen eller lancering af en ny tegning repræsenterer den vigtigste opgave for begyndere. Generelt åbnes Visio, når brugeren klikker på knappen Start på Windows-panelet. Visio begynder med at vise værktøjslinjenApplication, som brugeren kan bruge til at oprette nye tegneobjekter. Der er knapper på båndet for hver af programmets tegningstyper, så brugeren kan lave den tegning, de ønsker, og disse kan blandes med andre ressourcer, f.eks.

Kan være det er kun bare et trin-barn af en fuld ansøgning, eller brugeren har komplekse krav, der gør et museklik usandsynligt, så musen kan simpelthen ikke være en mulighed. Derefter er det nødvendigt med ‘Museoptager’, som fungerer effektivt efter en kort konfigurationsprocedure, registrering af alle demenuhændelser – optagelsen af den nøjagtige position, som en mus har rørt ved skærmen, og optagelse af deitutepositioner, som en mus foretager, når du klikker og bevæger sig væk fra skærmen. Denne museoptager installeres som standard fra mappen Application->Utilities i brugerens programmappe eller fra Visio Office-cd’en. Optagelsen kan finde sted, mens den nye tegning er åben eller lukket. Det indtastes normalt fra tastaturet ved hjælp af Alt + F9 fra tastaturet, selvom dette kan gøres fra en mus eller fra museoptageren.

Alt+F10 starter vinduet med indstillinger for museoptageren og rapporterer usynlige museklik. Optagelsen kan stoppes øjeblikkeligt fra enten disse handlinger.

Optagelsen kan også startes fra en anden mus, når måltegningen er aktiveret, fra det samme tastaturlayout.

For at afspille optagelsen skal man vælge de relevante værktøjer fra fanen Toolstab, der vises i figur 2. Disse omfatterStepiptick at starte optagelsen, at sætte optagelsen ogAlt + F9for at stoppe optagelsen.

Alt+venstre klik på et tegneområde for at markere det til optagelse.

Alt+højreklik på det samme område for at aktivere funktionen Trin til

Alt+Ctrl+venstre klik på Opsign øverst til højre for at åbne dialogboksen Indstillinger forstep-lovovertrædere, herfra kan man se optagelsesindstillingerne.

Clickonerous ikoner markeret Klar til at blive afspillet igen; Hvis du klikker på disse ikoner, aktiveres optagelsesprocessen.

Når du er færdig med at optage en tegning afAlt+F10, skal du gå ind i optagelsestilstanden ved at klikke på knappen Optag afspiller på ikonetPadlock på statuslinjen.

Klik på fanenFile, eller tryk på Ctrl+F10key for at åbne menuenFile for en ny fil. Visio åbner derefter et nyt vindue med mulighed for at gemme optagelsen.

Vælg indstillingen for at gemme optagelsen, og klik påOK for at gemme optagelsen. Optagelsen gemmes ikke inVisios sædvanlige filer som Diagrammer og Rapporter. Disse skal gemmes i den relevante præsentationsmappe.

Da optagelsen er gemt i en fil, der er specifik for den pågældende præsentation, kan den netop gemte fil åbnes fra den pågældende præsentation ved at klikke på det relevante filnavn i menuen Filer eller i menuen Åbnfile->.

Optagelsen kan også afspilles på computeren ved at indlæse optagelsen fra menuen > Open.

Alt+Ctrl+S for at gemme tegningen.

Alt+Ctrl+P for at afbryde optagelsen midlertidigt.

Alt+Ctrl+ualtil at genstarte optagelsen.

Klik på fanenFile, eller tryk på Ctrl+F10key for at åbne menuenFile for en ny fil. Visio åbner derefter et nyt vindue med mulighed for at gemme optagelsen.

Vælg indstillingen for at gemme optagelsen, og klik påOK for at gemme optagelsen. Optagelsen gemmes ikke inVisios sædvanlige filer som Diagrammer og Rapporter. Disse skal gemmes i den relevante præsentationsmappe.

Da optagelsen er gemt i en fil, der er specifik for den pågældende præsentation, kan den netop gemte fil åbnes fra den pågældende præsentation ved at klikke på det relevante filnavn i menuen Filer eller i menuen Åbnfile->.

Optagelsen kan også afspilles på computeren ved at kopiere optagelsen fra den relevante fil til Notesblok-vinduet, ved at indsætte indholdet af dialogboksen Gem som i Notesblok-vinduet og ved at gemme filen med filtypenavnet .avi i den mappe, du vælger, under navnet på den ønskede mappe.

Hver gang du åbner en ny præsentation, kan optagelsen startes automatisk fra alle dias i præsentationen.

Hvis du vil optage fra et enkelt dias i en præsentation, skal du først placere diaset, hvor det ønskes, og derefter klikke på Slides i menuen Vis. Hver gang der ses en inaktiv levering på sliden, skal du klikke på ikonet Slideshow i øverste højre hjørne for at starte en optagelse.

Skriv kommentar