En guide til medicinsk kodning

Medicinsk kodning refererer til tildeling af koder og medicinske billeder til medicinsk væv og medicinske billeder for at give nøjagtig og rettidig kommunikation af den medicinske rapport til patienter og andre. Mange dyrebare begrænsninger kan opstå fra loven om personer med handicap eller Transportministeriets regler. Den måde, et billede er taget på, kan også påvirke nøjagtigheden af den medicinske kode. Medicinsk kodning fejl er almindelige i disse situationer.

Medicinsk kodning henviser ikke kun til undersøgelse og analyse af medicinske kodebøger, men også til proceduren for ændring af koderne, indtastning af koden i medicinsk fakturering og fordelssystemer og endelig til processen for destruktering af koden. Den infrastruktur, der understøtter levering af sundhedsydelser, omfatter medicinsk fakturering og fordelssystemer.

Medicinsk kodning er ikke kun for læger og sygeplejersker. Lægerne skal informeres om kodekserne for at undgå retssager. Derudover kan forsikringsselskaber bruge lægedataene til at udstede krav. Derfor er det så vigtigt for lægerne at vide om det.

En fejl i medicinsk kodning kan have ødelæggende konsekvenser. Theaceous leverer lagre mange koder fra flere online butikker. Disse butikker tilbyder de medicinske fagfolk og hospitaler referencekoderne for de forskellige medicinske publikationer. Alle hospitaler og læger skal kontrollere kodestatus regelmæssigt for at lette en problemfri drift. Lægerne bør også være opmærksomme på ændringer i kodesystemet.

Medicinsk kodning påvirker ikke kun apotekerne og lægerne, men også forbrugerne. Den forkerte kode kan føre til forkert behandling eller en fejl i beregningen. Det er afgørende, at folk er opmærksomme på alle medicinske kodningstyper. Dette vil sætte dem i stand til at gøre et godt stykke arbejde og hjælpe med at forhindre fremtidige fejl.

Der er tre typer medicinsk kodning. En af disse koder er CTS. CTS består af ti koder, som er opdelt i tre kategorier: diagnostisk, ledelse, klinisk og diagnostisk. Hver kode henviser til et bestemt område af medicin.

Den alfabetiske kodesektion er første del af CTS. Alle alfabetiske koder vises sammen på en enkelt linje. Den kliniske kode omhandler symptomer, komplikationer samt behandlingsmuligheder. Den diagnostiske kode refererer til resultaterne af medicinske tests, billeddannelse og medicin. CTS indeholder også de alfabetiske koder. Disse koder kan forprogrammeres i henhold til de betingelser, lægerne behandler. Disse koder dækker alfabetiske koder A til H. Disse er ledsaget af! Deres værdi står til Passende Varmeenhed.

En række bind ledsager CTS. Bind 1-12 i sættet er angivet nedenfor. Disse blev bestilt fra mest autentisk til mindst autentisk. Alle er alfanumeriske, undtagen bind 13. Dette er et tillægsspørgsmål. Apotekerens navne er indeholdt i de tre sidste bind. Bind 14 har en mere specifik betydning. Dette bind er et supplement til originalen.

Et andet sæt koder er tilgængelige for medicinske biblioteker: den 9-cifrede kode. Dette omfatter en række koder, der varierer i antal fra 1 til 9. Disse koder blev bestilt fra de fleste autentisk til mindst autentiske. Alle er alfanumeriske, undtagen bind 14. Dette bind har en reel betydning. Dette bind er supplerende. Det er ikke på en enkelt linje.

Skriv kommentar